ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
DARBO TARYBOS NARIŲ RINKIMAI

Balsavimas baigtas.